Lundbeckfonden støtter MEPRICA

Lundbeckfonden bevilligede ved udgangen af 2012 i alt 16 millioner kroner til Mental Health in Primary Care (MEPRICA) ved Aarhus Universitet og Forskningsenheden for Almen Praksis.

Bevillingen fordeles over en femårig periode (2013-2017) og er øremærket fri og uafhængig forskning i psykiske lidelser i almen praksis med særligt fokus på diagnostik, behandling og multisygdom.