Depression er livsfarlig for hjertepatienter

Hjertepatienter med symptomer på depression bør fremover følges nøje hos lægen. Et nyt studie fra Aarhus Universitet viser, at depression er en selvstændig risikofaktor for tidlig død hos hjerte­patienter.

03.10.2013 | Lone Niedziella

Mange mennesker rammes af depression efter en sygdomsperiode. Næsten en femtedel af alle patienter bliver ramt inden for tre måneder efter en blodprop i hjertet, og depressionen kan i værste fald koste dem livet.

Tidligere undersøgelser har dokumenteret, at depression efter en blodprop i hjertet, også kaldet akut myokardie­infarkt (AMI), betyder en dårligere prognose. Det kan for eksempel være flere indlæggelser på grund af hjertesygdom eller endda dødsfald.

Dette studie er det første, der viser, at depression udgør en selv­stændig risikofaktor for tidlig død hos patienter med blodprop i hjertet.

”Det er første gang, at vi ser på to forskellige udfald for denne patientgruppe og samtidig modregner andre risikofaktorer, der spiller en rolle for helbredet. Det kan for eksempel være en sværere grad af hjerte­sygdom eller andre samtidige kroniske sygdomme. Resultaterne tager også højde for velkendte risiko­faktorer som mindre motion, et lavere medicinforbrug, rygning og at bo alene”, siger Karen Kjær Larsen, som er hovedkraften bag artiklen.

Forskerne konkluderer i studiet, at symptomer på depression efter en blodprop i hjertet udgør en selvstændig risikofaktor for dødsfald, men ikke for nye tilfælde af hjertekarsygdom.

Den nye viden kan blandt andet bruges til at skærpe opmærksomheden over for denne patientgruppe hos de praktiserende læger, hvor op mod 90 % af alle patienter med depression bliver diagnosticeret og behandlet.

Artiklen ”Depressive symptoms and risk of new cardiovascular events or death in patients with myocardial infarction: a population-based longitudinal study examining health behaviors and health care interventions” er netop publiceret i det internationale og frit tilgængelige videnskabelige online tidsskrift PLOS ONE.


Fakta om studiet

  • Resultaterne bygger på et populationsbaseret kohortestudie i Region Midtjylland.
  • Studiet er det første, der har set på depression som en selvstændig risikofaktor hos patienter med blodprop i hjertet.
  • I alt 897 patienter med AMI (for første gang) indgik i undersøgelsen. Akut myokardieinfarkt (AMI) er en blokering af de blodårer, der forsyner hjertet med blod.
  • Data blev indsamlet fra nationale registre og via spørgeskemaer i perioden 1. januar – 31. december 2009, og patienterne blev fulgt frem til 31. juli 2012.
  • 18,6 % af patienterne havde symptomer på depression (målt med skalaen HADS).
  • I studieperioden fik 239 patienter nye hjertetilfælde, 95 patienter døde, og 288 patienter blev ramt af nye hjertetilfælde, hvoraf nogle førte til dødsfald.
  • Ingen bestemte patientgrupper synes at være særligt udsatte for risici, men patienter i behandling med antidepressive midler synes dog at have en mindre risiko for nye hjertetilfælde eller dødsfald. 

Yderligere oplysninger

Læge, ph.d. Karen Kjær Larsen
Aarhus Universitet, MEPRICA og Institut for Folkesundhed
Telefon (mobil): 2089 9503
kkl@alm.au.dk

 

Forskning
Tags: depression, sygdom, forskning