Infektion kan forklare overdødelighed hos psykisk syge

Infektion kan være en af grundene til, at personer med svære psykiatriske lidelser generelt lever kortere end andre. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet.

11.03.2015 | Lone Niedziella

Et nyt studie fra Aarhus Universitet viser, at infektion kan være en del af forklaringen på, hvorfor mennesker med psykiatriske lidelser generelt lever et kortere liv end andre (foto: Colourbox).

En af de hyppigste dødsårsager i verden er infektion. Alligevel er det ikke tidligere undersøgt, om overdødelighed i tiden efter en indlæggelse for infektion kan være en af forklaringerne på, at personer med svære psykiatriske lidelser i gennemsnit lever 15-20 år kortere end andre mennesker.  

Forskergruppen MEPRICA ved Aarhus Universitet har set nærmere på, om der er en sammenhæng mellem infektion og dødsfald hos personer med svære psykiatriske lidelser (skizofreni og bipolar affektiv lidelse). Og resultaterne er tankevækkende.

Dør efter indlæggelse for infektion

Ved at koble data fra forskellige danske registre har forskergruppen opdaget, at langt flere med svære psykiatriske lidelser end andre mennesker dør efter en hospitalsindlæggelse for en infektion.

Mennesker med svære psykiatriske lidelser som skizofreni og bipolar lidelse har vist sig at være særligt udsatte – specielt i den første måned efter en hospitalsindlæggelse for en infektion.

”Der er generelt en højere risiko for dødsfald i den første måned efter en indlæggelse for infektion – det gælder for alle mennesker. Men vores studie viser, at risikoen er mere end 50 % større for mennesker med psykiatriske lidelser, når vi sammenligner med baggrundsbefolkningen”, siger Anette Ribe, som er hovedforfatteren bag det nye studie.

Kræver særlige behandlingstilbud

De nye resultater er bekymrende, for behandlingen af en infektionssygdom – og muligheden for at overleve den – bør ikke afhænge af, om patienten samtidig har en psykiatrisk lidelse.

Resultaterne tyder på, at infektion kan være en del af forklaringen på, hvorfor denne gruppe af patienter generelt dør 15-20 år før baggrundsbefolkningen.

Samtidig peger studiet på, at der et behov for at afdække, hvilke faktorer i processen fra infektion til død der påvirker denne overdødelighed. Det kunne fx være underbehandling eller underdiagnosticering. En del af disse dødsfald vil fremover kunne forebygges, hvis patienten får et særligt tilrettelagt behandlingstilbud som modgift til den livsfarlige cocktail, som infektion og psykiatrisk lidelse synes at være.

Den videnskabelige artikel ”Thirty-day mortality after infection among persons with severe mental illness” er udgivet i tidsskriftet American Journal of Psychiatry i februar 2015.


Fakta om studiet

  • Studiet bygger på data fra over 800,000 danskere, som var indlagt for infektion i 1995-2011. Heraf døde næsten 60.000 mennesker inden for 30 dage efter indlæggelsen.
  • Risikoen for at dø inden for 30 dage efter en indlæggelse for infektion var 52 % større for personer med psykiatrisk sygdom (end for øvrige patienter).
  • Overdødeligheden var større hos personer med svær psykiatrisk sygdom for alle undersøgte typer af infektion, der førte til indlæggelsen.
  • Ni ud af 100 personer med svær psykiatrisk sygdom mellem 50 og 70 år døde efter en infektion, mens det kun var seks ud af 100 personer uden psykiatrisk sygdom i samme alder. 

Yderligere oplysninger

Ph.d.-studerende Anette Riisgaard Ribe
Forskningsenheden for Almen Praksis og Mental Health in Primary Care (MEPRICA)
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed
Telefon: 8716 7941
Mobil: 5092 8613
ar@feap.dk

 

 

 

Forskning