Ny bog: Fysisk helbred blandt psykisk syge

Et nyt opslagsværk stiller skarpt på psykisk syge menneskers fysiske helbred. Forskere fra Aarhus Universitet bidrager med et afsnit om den praktiserende læges særlige rolle for den multisyge patient.

01.12.2014 | Lone Niedziella

Den praktiserende læges rolle som tovholder for mennesker med både fysiske og psykiske lidelser debatteres i bogen ”Fysisk helbred blandt psykisk syge”, som udkom i slutningen af oktober 2014 (foto: Colourbox).

Mennesker med psykisk sygdom har ofte problemer med det fysiske helbred. De senere års forskning viser, at mennesker med svær psykisk sygdom lever 15-20 år kortere end baggrundsbefolkningen. 

Cirka 40 % af over­dødeligheden kan forklares ved selvmord og ulykker, mens hele 60 % skyldes utilstrækkelig behandling af fysiske sygdomme. Derfor er der brug for at sammentænke det fysiske og det mentale helbred ved både forebyggelse og behandling.

Egen læge er tovholder

En ny bog sætter fokus på psykisk syges fysiske helbred. Værket består af 18 kapitler, der hver fokuserer på et særligt tema. En gruppe forskere fra netværket Mental Health in Primary Care (MEPRICA) og Forsknings­enheden for Almen Praksis i Aarhus har bidraget med et særligt kapitel om den praktiserende læge, som spiller en særlig rolle som tovholder for patienter med både psykiske og fysiske sygdomme.

De senere års udvikling i sundhedssektoren med øget specialisering og kortere indlæggelser påvirker også opgaverne i almen praksis, hvor det tætte kendskab til patienten er afgørende for en vellykket behandling.

Den komplekse patient, den problemløsende samtale, collaborative care-modellen og den proaktive tilgang til forebyggelse og behandling i almen praksis er nogle af de emner, der berøres. Forfatterne diskuterer også, hvordan det tværfaglige samarbejde på det kliniske område kan styrkes ved at nedbryde nogle af de traditionelle faglige barrierer i sundhedssektoren.

Behov for sammenhængende behandling

”Bogen rammer lige i hjertet af de forskningsområder, som vi arbejder med i MEPRICA-netværket ved Aarhus Universitet. Vi håber, at bogen kan være med til at sætte fokus på, hvordan vi fremover sikrer en bedre og mere sammenhængende behandling af denne patientgruppe”, siger Mogens Vestergaard, som er medforfatter til bogen.

”Fysisk helbred blandt psykisk syge” er udgivet af FADL’s Forlag og udkom i slutningen af 2014. Bogen er tænkt som et opslagsværk for både den praktiserende læge og en bred vifte af sundhedsfaglige grupper i det specialiserede sundhedsvæsen, når der er brug for konkret vejledning om forebyggelse og behandling af fysiske helbredsproblemer hos psykisk syge.

Yderligere oplysninger

Professor, ph.d. Mogens Vestergaard
Forskningsenheden for Almen Praksis og Mental Health in Primary Care (MEPRICA)
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed
Telefon: 8716 7962
Mobil: 2343 9990
mv@ph.au.dk

Professor, ph.d. Flemming Bro
Forskningsenheden for Almen Praksis
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed
Telefon: 8716 7898
Mobil: 6167 0071
fbro@ph.au.dk

Seniorforsker, ph.d. Kaj Sparle Christensen
Forskningsenheden for Almen Praksis og MEPRICA
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed
Telefon: 8716 7919
Mobil: 2343 9990
kasc@ph.au.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgivelse