Ny MEPRICA-publikation: Psykisk syge med hjertekarsygdom dør før andre

Psykisk syge med hjertekarsygdom dør langt tidligere end andre. Det viser et nyt registerstudie, som er lavet af forskere i netværket MEPRICA ved Aarhus Universitet.

18.06.2013 | Lone Niedziella

Mange psykisk syge lider af en eller flere fysiske sygdomme, som ikke bliver optimalt behandlet. Det gælder også i de nordiske lande på trods af veludviklede velfærdssystemer.

Forskere ved Mental Health in Primary Care (MEPRICA) ved Aarhus Universitet har set nærmere på levetiden for nordiske mennesker, der lider af både hjertekarsygdom og svær psykisk sygdom som skizofreni eller bipolar (manisk-depressiv) lidelse.

Det nye registerstudie viser, at mennesker, som har været indlagt på grund af en svær psykisk sygdom i Danmark, Sverige eller Finland, har en 2-3 gange højere risiko for at dø af hjertesygdom end andre, og at denne gruppe lever mellem 11 og 20 år kortere end den øvrige befolkning.

Forskerne konkluderer i studiet, at knap 9.400 liv kunne have været reddet i løbet af en 7-års periode. Det er en teoretisk beregning, men tallet understreger problemets alvor - især når man tager i betragtning, at hjertekarsygdom er en af de mest udbredte sygdomme hos befolkningen i de vestlige lande.

Årsagerne til det korte liv kendes ikke, men flere faktorer er under mistanke. Måske får denne gruppe ikke den optimale behandling i et sundhedssystem, som er indrettet til behandling af en enkelt sygdom ad gangen? Måske giver medicinen helbredsproblemer? Måske lever denne gruppe mere usundt end andre?

Fremtidige studier bør derfor se på årsagerne til den højere dødelighed og den kortere levetid hos denne udsatte gruppe af patienter, og resultaterne bør indgå i den fremtidige planlægning af sundhedsområdet.

Artiklen "Life expectancy and death by diseases of the circulatory system in patients with bipolar disorder or schizophrenia in the Nordic countries" er netop er antaget til publikation i det internationale og frit tilgængelige online tidsskrift PlosOne.


Fakta om studiet

  • Studiet bygger på registerdata for en 7-årig periode (2000-2006)
  • Cirka 20 millioner personer indgik i studiet
  • Over 100.000 personer med svær psykisk sygdom indgik i studiet
  • Skizofreni giver en lidt kortere forventet levetid end bipolar lidelse
  • Studiet viser, at psykisk syge mænd lever 12-20 år kortere end andre, mens psykisk syge kvinder lever 11-17 år kortere end andre

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Thomas Munk Laursen
MEPRICA og Center for Registerforskning
Aarhus Universitet, Institut for Økonomi

Direkte telefon:  8716 5762
E-mail: tml@ncrr.dk

 

 

Health, Forskning