Social ulighed påvirker dødeligheden af diabetes

Mange rammes af diabetes, men dødeligheden er højest hos diabetikere med kort uddannelse og lav indkomst. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet.

11.06.2015 | Lone Niedziella

Et nyt studie fra Aarhus Universitet viser, at den sociale ulighed også slår igennem på diabetesområdet, for her er dødeligheden dobbelt så stor hos mennesker med lavt uddannelses- og indkomstniveau.

Type 2-diabetes er et stort sundhedsproblem i den vestlige verden, og en stadig stigende andel af befolkningen diagnosticeres med sygdommen. Risikoen er dog størst i de laveste socialgrupper. Det er også disse grupper, der får de mest alvorlige følgesygdomme, som for eksempel hjerte-kar-sygdomme.

Tidligere forskning viser, at personer med type 2-diabetes har en højere dødelighed end personer uden. Vi ved også, at der generelt er en overdødelighed i den del af befolkningen, der har et lavere uddannelses- og indkomstniveau end gennemsnittet.

Et nyt studie fra Aarhus Universitet har undersøgt sammenhængen mellem socioøkonomisk position, diabetes og risikoen for at dø.

Fordoblet dødelighed hos lavt uddannede diabetikere

Resultaterne viser, at dødeligheden stiger i takt med faldende socio­økonomisk position. Og det gælder både for personer med og uden diabetes.

Dødeligheden for de personer, der havde type 2-diabetes og lavt uddannelses- eller indkomstniveau, var mere end dobbelt så høj som for dem uden diabetes med en højere socioøkonomisk position.

Både type 2-diabetes og socioøkonomisk position viste sig at have stor indflydelse på dødeligheden. Den kombinerede effekt af de to faktorer svarede til summen af effekten af de to enkelte faktorer. Med andre ord var der en såkaldt ”additiv effekt”. Det betyder, at både diabetes og en lav socioøkonomisk position – uafhængigt af hinanden − påvirker dødeligheden.

Fortsat brug for målrettet behandling

Det nye studie bekræfter, at der er en højere dødelighed hos de personer med diabetes, der har en kort uddannelse og en lav indkomst. Denne overdødelighed kan dog kun delvist forklares af følgesygdomme.

”Resultaterne tyder på, at den systematiske og strukturerede diabetesbehandling, som tilbydes i Danmark, når personer med lav og høj uddannelses- og indkomstniveau i samme grad”, siger Else-Marie Dalsgaard, som er hovedforfatteren bag studiet.

”Samtidig viser studiet også, at den sociale ulighed i dødelighed er et stort problem både blandt personer med og uden type 2-diabetes”, tilføjer hun.

Fakta om studiet 

  • Hele den danske befolkning i aldersgruppen 40-69 år uden diabetes (ca. 2,3 mio. danskere) indgik i studiet, og den populationsbaserede kohorte blev etableret ved hjælp af nationale registre.
  • De anvendte data blev indsamlet for årene 2001-2006, og studiepopulationen blev fulgt i op til 11 år.
  • Mere end 195.000 mennesker døde i løbet af studieperioden. Heraf var knap 20.000 diagnosticeret med type 2-diabetes.
  • Studiets analyser blev gennemført ved hjælp af den statistiske metode ”Poisson regression".
  • Socioøkonomisk position bygger på forhold som uddannelse, job, indkomst og boligforhold – samlet er det et udtryk for livsstil og generelle livsbetingelser.

Artiklen ”Socioeconomic position, type 2 diabetes and long-term risk of death” er udgivet i maj 2015 og er publiceret i det videnskabelige online tidsskrift PloS One.

Yderligere oplysninger

Postdoc Else Marie Dalsgaard
Sektion for Almen Medicin & Mental Health in Primary Care (MEPRICA)
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed
Telefon: 8716 8525
emdl@ph.au.dk

 

Forskning