Tværgående team

Forskningsprojektet ”Mental Health in Primary Care” (MEPRICA) kørte i 2013-2018 med forankring ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus. Projektet var finansieret af en bevilling på 16 mio. kroner fra Lundbeckfonden som en strategisk satsning på klinisk forskning i mentale lidelser i almen praksis. Efter fem gode år med mange vigtige videnskabelige resultater er MEPRICA nedlagt, men mange af aktiviteterne fortsætter i andet regi, f.eks. ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus og Center for Registerforskning ved Aarhus Universitet.

Baggrund

I Danmark er der gennem de sidste årtier opbygget talrige nationale registre og kliniske databaser, som gør det muligt at beskrive borgernes sygdoms- og behandlingsprofil i både den primære sektor (almen medicin) og i den sekundære sektor (indlæggelser, ambulante behandlinger og speciallægebehandlinger).

Indtil nu har den klinisk epidemiologiske forskning fortrinsvist været baseret på registeroplysninger om den gruppe af patienterne, som er blevet behandlet i den sekundære sektor (hospitalssektoren), men disse resultater kan ikke nødvendigvis overføres til de patienter, som bliver behandlet i almen praksis. Derfor er der behov for at udvide dataindsamlingen til også at omfatte data for henvendelser til egen læge eller anden behandling i den primære sektor, så vi også kan opnå viden som umiddelbart kan bruges i den kliniske hverdag i almen praksis.

Forskningsfokus

Det tværgående team i MEPRICA vil opbygge en database 'the Primary Care Research Database', som kan danne grundlag for unikke studier inden for almen medicin, der kan få betydning for fremtidig diagnostik og behandling i almen praksis.

Det tværgående team står for opbygning, dokumentation og vedligeholdelse af the Primary Care Research Database.