Årsager til øget dødelighed ved alvorlig psykisk sygdom (WP4)

Forskningsprojektet ”Mental Health in Primary Care” (MEPRICA) kørte i 2013-2018 med forankring ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus. Projektet var finansieret af en bevilling på 16 mio. kroner fra Lundbeckfonden som en strategisk satsning på klinisk forskning i mentale lidelser i almen praksis. Efter fem gode år med mange vigtige videnskabelige resultater er MEPRICA nedlagt, men mange af aktiviteterne fortsætter i andet regi, f.eks. ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus og Center for Registerforskning ved Aarhus Universitet.

Baggrund

Mennesker med svære psykiske sygdomme som skizofreni eller bipolare lidelser har en meget højere dødelighed end andre dele af befolkningen. De lever 15-20 år kortere end personer uden alvorlige psykiske lidelser. Tidligere undersøgelser viser, at det også gælder i et velfærdsland som Danmark, som ellers har et veludviklet sundhedssystem.

Årsagerne til denne højere dødelighed skal findes, så patienterne kan tilbydes en bedre behandling, som kan give dem et bedre og længere liv.

Forskningsfokus

En række projekter i MEPRICA belyser med forskellig vinkel en række mulige årsager til den øgede dødelighed hos mennesker med alvorlig psykisk sygdom. Der er fokus på fire hovedårsager:

  1. Fysiske sygdomme forekommer hypppigt hos personer med svær psykisk sygdom, men de fysiske sygdomme diagnosticeres typisk sent og behandles utilstrækkeligt.
  2. Personer med svær psykisk sygdom har ofte en usund livsstil med dårlige kostvaner, rygning, alkohol og en ringe grad af fysisk aktivitet.
  3. Antipsykotisk medicin kan have negative bivirkninger.
  4. Risikoen for selvmord og ulykker er høj blandt patienter med svær psykisk sygdom.

WP4 vil især koncentrere sig om det første punkt. Forskergruppen vil undersøge, hvornår og hvordan personer med svær psykisk sygdom bliver behandlet i det danske sundhedssystem, og hvordan denne behandling påvirker dødeligheden. Tidligere forskning har blandt andet vist, at hjertesygdom i hospitalssektoren behandles for sent og for lidt blandt patienter med svær psykisk sygdom.

Forskergruppen vil udvide undersøgelserne til at omfatte ikke bare hospitalssektoren, men også primærsektoren, herunder også den praktiserende læge. Derigennem vil gruppen finde ud af, hvordan behandlingsforløbet for somatisk sygdom kan forbedres hos personer med svær psykisk sygdom. Dette forventes at kunne bidrage til at øge den alt for korte forventede levetid hos denne sårbare gruppe af personer.

Aktuelle forskningsprojekter

  • Cancer morbidity and mortality among persons with severe mental illness
  • Genetic influence on the excess mortality in severe mental disorder
  • Brug af egen læge omkring onset af psykisk sygdom hos personer med svær psykisk sygdom: Ændrer forbrugsmønstret sig før/efter onset i sammenligning med den øvrige befolkning?

Du vil snart kunne læse mere om de enkelte projekter her på hjemmesiden under "WP4: Årsager til øget dødelighed".