Bedre diagnose af angst og depression (WP1)

Forskningsprojektet ”Mental Health in Primary Care” (MEPRICA) kørte i 2013-2018 med forankring ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus. Projektet var finansieret af en bevilling på 16 mio. kroner fra Lundbeckfonden som en strategisk satsning på klinisk forskning i mentale lidelser i almen praksis. Efter fem gode år med mange vigtige videnskabelige resultater er MEPRICA nedlagt, men mange af aktiviteterne fortsætter i andet regi, f.eks. ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus og Center for Registerforskning ved Aarhus Universitet.

Baggrund

Almen praksis er omdrejningspunktet for 90 % af alle patienter med depression og angsttilstande. Derfor har den praktiserende læge et særligt ansvar for, at diagnostik, behandling og kontrol sker på et veldokumenteret grundlag.

Den praktiserende læge anvender et bredt udvalg af diagnostiske redskaber, fx psykometriske test. Hvert år bliver der i Danmark lavet mere end 220.000 psykometriske test i almen praksis. De fleste bruges til diagnostik og monitorering af depression, angsttilstande og demens.

Målingerne udføres i dag ofte ved hjælp af papirbaserede skemaer og kuglepen. Derfor bliver de sjældent systematisk arkiveret i lægens journalsystem, og resultaterne er ikke tilgængelige for forskning.

Forskningsfokus

Forskningen i WP1 vil fokusere på digitalisering og validering af psykometriske test. En digitalisering af de psykometriske test vil gøre det lettere at belyse validiteten af de anvendte instrumenter Major Depression Inventory (MDI) og Anxiety Symptom Scheme (ASS) og vil samtidig forbedre mulighederne for at undersøge effekten af forskellige behandlingstiltag over tid. Data vil blive samlet i Sundhedsmappen.dk.

Forskningen har adskillige fremtidige perspektiver:

  • Bedre diagnostik af depression og angsttilstande i almen praksis
  • Bedre klinisk monitorering af mentale helbredsproblemer
  • Bedre og mere målrettede behandlingstilbud til patienterne
  • Teknikken kan bruges til måling af andre sygdomme (fx ADHD, demens, hjemmeblodtryk)
  • Større forskningsbaseret viden om depression og angst på baggrund af populationsbaserede kohorte-studier i kombination med data for psykometriske test

Aktuelle forskningsprojekter

  • Sundhedsmappen: udvikling af online versioner af psykometriske test til diagostik i almen praksis og til monitorering af patientforløb
  • Validering af MDI og ASS: test til diagnosticering og kontrol af depression og angsttilstande
  • Depression, angst og stress (ph.d.-projekt)