WP3: Multisygdom

Forskningsprojektet ”Mental Health in Primary Care” (MEPRICA) kørte i 2013-2018 med forankring ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus. Projektet var finansieret af en bevilling på 16 mio. kroner fra Lundbeckfonden som en strategisk satsning på klinisk forskning i mentale lidelser i almen praksis. Efter fem gode år med mange vigtige videnskabelige resultater er MEPRICA nedlagt, men mange af aktiviteterne fortsætter i andet regi, f.eks. ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus og Center for Registerforskning ved Aarhus Universitet.

Baggrund

Patienter med psykiske lidelser har en væsentligt kortere levetid end den øvrige befolkning. Den kortere levetid ser ud til at hænge sammen med en øget risiko for at dø en naturlig død, men de statistiske data for disse beregninger har hidtil primært været baseret på data for personer, der har været indlagt på hospitalet. Meget tyder dog på, at patienter, der behandles for psykiske lidelser hos egen læge i almen praksis, også har en øget risiko for tidlig død.

For at kunne tilbyde denne gruppe af patienter en bedre behandling og dermed et bedre og længere liv, har vi brug for langt mere viden om det komplekse samspil mellem psykisk og fysisk sygdom. Sammenhængen synes fx at gå begge veje, således at psykiske sygdomme øger risikoen for fysiske lidelser og omvendt. En bedre forståelse for retningen af disse årsagsforhold er vigtig for at kunne tilbyde effektiv forebyggelse og behandling.

Psykisk lidelse er endvidere udbredt hos patienter med flere samtidige kroniske fysiske lidelser, men der findes kun beskeden viden om, hvordan psykiske lidelser påvirker prognosen af fysisk sygdom. Tidligere studier har fundet, at psykiske lidelser øger risikoen for komplikationer og tidlig død. Det er uvist, om de psykiske lidelser er årsag til den dårlige prognose, eller de blot er markør for en dårlig prognose, for risikoen for psykisk belastning stiger, når den fysisk tilstand bliver dårligere.

Forskningsfokus

Forskerne i WP3 vil særligt fokusere på samspillet mellem psykisk belastning – i form af stress, angst og depression – og hyppige kroniske lidelser som diabetes og hjertekarsygdomme, som ofte ses i det danske velfærdssamfund. Studierne vil også undersøge, om socioøkonomiske faktorer kan spille en rolle for sygdomsudvikling, behandlingseffekt og dødsfald.

Projekterne vil blive gennemført som populationsbaserede kohorte-studier og vil omfatte oplysninger om hele den danske befolkning. Studierne vil være baseret på data fra både almen praksis, sygehuse og kommuner, først og fremmest i form af nationale registre og kliniske databaser. MEPRICAs tværgående team arbejder på højtryk for at samle relevante data i en unik database.

Aktuelle forskningsprojekter

  • Depressive symptoms and risk of new cardiovascular events or death in patients with first-time myocardial Infarction, Larsen KK,  Christensen B,  Søndergaard J, Parner E, Vestergaard M
  • Mental health status and risk of new cardiovascular events or death in patients with myocardial infarction: a population-based cohort study, Nielsen TJ, Vestergaard M, Christensen B, Christensen KS, Larsen KK
  • Long-term mortality of children who lost a parent: a combined nationwide cohort study in Denmark and Sweden, Li J, Vestergaard M, Cnattingus S, Obel C, Gissler M, Bach BH, Olsen J
  • Anxiety symptoms after myorcardial infarction increase the risk of new cardiovascular events, but not of death: a population-based cohort study, Larsen KK et al
  • Depression prior to cancer diagnosis and cancer survival, Sun Y et al
  • Health service use before and after a myocardial infarction according to patient characteristics, Nielsen TJ et al
  • Bereavement during pregnancy is associated with an increased risk of gestational diabetes: a large cohort study from Denmark and Sweden, László, KD et al.