Lundbeckfonden støtter MEPRICA

Forskningsprojektet ”Mental Health in Primary Care” (MEPRICA) kørte i 2013-2018 med forankring ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus. Projektet var finansieret af en bevilling på 16 mio. kroner fra Lundbeckfonden som en strategisk satsning på klinisk forskning i mentale lidelser i almen praksis. Efter fem gode år med mange vigtige videnskabelige resultater er MEPRICA nedlagt, men mange af aktiviteterne fortsætter i andet regi, f.eks. ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus og Center for Registerforskning ved Aarhus Universitet.

Lundbeckfonden bevilligede ved udgangen af 2012 i alt 16 millioner kroner til Mental Health in Primary Care (MEPRICA) ved Aarhus Universitet og Forskningsenheden for Almen Praksis.

Bevillingen fordeles over en femårig periode (2013-2017) og er øremærket fri og uafhængig forskning i psykiske lidelser i almen praksis med særligt fokus på diagnostik, behandling og multisygdom.