Om MEPRICA

Forskningsprojektet ”Mental Health in Primary Care” (MEPRICA) kørte i 2013-2018 med forankring ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus. Projektet var finansieret af en bevilling på 16 mio. kroner fra Lundbeckfonden som en strategisk satsning på klinisk forskning i mentale lidelser i almen praksis. Efter fem gode år med mange vigtige videnskabelige resultater er MEPRICA nedlagt, men mange af aktiviteterne fortsætter i andet regi, f.eks. ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus og Center for Registerforskning ved Aarhus Universitet.

Årsager til overdødelighed hos personer med psykisk lidelse

MEPRICA arbejder på at identificere årsager til overdødelighed hos personer med depression, stress, skizofreni og bipolar lidelse. Der arbejdes også på at udvikle og kvalitetsteste elektroniske redskaber til diagnostik og monitorering af angst og depression. For god diagnostik er en forudsætning for en optimal behandling.

MEPRICA blev etableret i foråret 2013 og forventes foreløbig at løbe frem til udgangen af 2017.

Baggrund

  • Psykiske lidelser er hyppige i samfundet. Hver fjerde dansker bliver ramt på et eller andet tidspunkt i løbet af livet, og på verdensbasis lever 450 millioner mennesker med en psykisk sygdom. Hovedparten af vores viden om disse lidelser stammer fra forskning, som er foretaget i psykiatrisk regi. Derfor kan resultaterne ikke altid overføres til almen praksis, hvor op mod 90 % af patienterne bliver diagnosticeret og behandlet.
  • Nyere forskning tyder på, at personer med psykiske lidelser har en øget risiko for at få fysiske sygdomme, ligesom personer med fysiske sygdomme har øget risiko for psykiske lidelser. Psykisk sygdom kædes også sammen med en kortere levetid. En grundlæggende forståelse for disse sammenhænge er nødvendig for at optimere rådgivning og behandling.

Forskningen

  • Forskningsprojektet har fokus på fire forskellige linjer inden for den psykiatriske forskning i den primære sektor. Projektet samler forskere fra forskellige fagdiscipliner på Aarhus Universitet og Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus.
  • Projektets formål er at forske i, hvordan vi kan forbedre de praktiserende lægers diagnostik og behandling af psykisk syge patienter, så prognosen for denne patientgruppe kan forbedres. Der vil være særligt fokus på patienter, som samtidig lider af fysisk sygdom.

Finansiering

  • Lundbeckfonden har bevilget 16 millioner kroner til forskningsprojektet ”Mental Health in Primary Care” (MEPRICA) under ledelse af professor Mogens Vestergaard fra Aarhus Universitet. Den nye fem-årige bevilling er et led i fondens strategiske satsning på dansk psykiatrisk klinisk forskning.